Liderzy IS zyskają możliwości:

  • udziału w wielu organizowanych wydarzeniach w ramach WaMa Smart Lab Drewno i Meblarstwo, 
  • przygotowania do nowej perspektywy unijnej i do pozyskiwania funduszy ze środków regionalnych, krajowych i zagranicznych,
  • lepszego dostępu do informacji z Urzędu Marszałkowskiego,
  • nawiązania sieci współpracy na poziomie międzynarodowym/europejskim.

Ponadto udział w projekcie jako Lider IS to szansa na:

  • promocję dorobku i marki w środowisku samorządowym i w obrębie branż, które obejmuje specjalizacja Drewno i Meblarstwo,
  • zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń w obrębie specjalizacji,
  • szybszy zwrot z inwestycji,
  • wpływ na tworzenie polityki innowacji uwzględniającej potrzeby i bariery rozwojowe,
  • nawiązanie nowych kontaktów między przedsiębiorstwami z strefą B+R.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!