Za nami pierwsze warsztaty dla Liderów Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo. Wydarzenie odbyło się 6 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Hotelu Przystań w Olsztynie. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji działających w branżach związanych z Drewnem i Meblarstwem. 

Warsztaty poprowadziła prof. Joanna Hołub-Iwan, we współpracy z trenerami - Aldoną Kucner oraz Dariuszem Gawlikiem, a także naszym ekspertem branżowym - Rafałem Szeflerem, dyrektorem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, który zaprezentował prelekcję dotyczącą perspektyw dostępu do surowca drzewnego w Polsce. Ponadto na spotkaniu poruszano tematy związane z priorytetami rozwojowymi branży drzewno-meblarskiej, pracowano również nad analizą SWOT Inteligentnej Specjalizacji, identyfikacją barier rozwojowych oraz możliwości zamiany ich na szanse rozwojowe. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem i przebiegło w przyjaznej atmosferze merytorycznej dyskusji. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów. Wasze zaangażowanie, sugestie i spostrzeżenia pozwolą nam podejmować dalsze działania mające na celu rozwój Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo". Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Chcesz zostać Liderem Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo" województwa warmińsko-mazurskiego? Kliknij tutaj!