Pierwsza konferencja Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo" za nami!

Wydarzenie odbyło się 15 grudnia 2022 roku w restauracji Przystań w Olsztynie. Konferencję otworzył Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Następnie odbyły się prelekcje, które dotyczyły wielu ciekawych zagadnień, takich jak:
 • Idea i cele projektu WaMa Smart Lab "Drewno i Meblarstwo",
 • Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo" - prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką),
 • Przemysł drzewny w Polsce - szanse i kierunki rozwoju,
 • Rozwój i innowacje branż drzewnych i przedsiębiorstw (szczególnie z sektora średnich i małych przedsiębiorstw) na podstawie doświadczeń związanych z udziałem w projektach Horyzont 2020: WoodCircus, BASAJAUN i innych),
 • Innowacje Polskiej branży meblarskiej,
 • Trendy i technologie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego na świecie - analizy sektora na potrzeby Business Technology Roadmap,
 • Przemysł drzewny i meblarski w zielonej gospodarce. Wyzwania ekologiczne,
 • Środowiskowe aspekty ekoprojektowania,
 • Klaster jako element infrastruktury wsparcia innowacyjności - perspektywy koopetycji i kooperencji jako nowej formy współpracy w przemyśle drzewnym i meblarskim w województwie warmińsko-mazurskim,
 • Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo" w ramach Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
Pani Dorota Kopeć
Pani Dorota Kopeć - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej


Na konferencji mieliśmy również możliwość wysłuchania panelu dyskusyjnego "Jak utrzymać konkurencyjność regionalnej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych w najbliższej dekadzie? Szanse i zagrożenia", w której wzięli eksperci oraz regionalni przedsiębiorcy. Podczas wydarzenia zaprezentowali się również młodzi naukowcy z województwa, którzy przestawili swoje innowacyjne projekty naukowe w obszarze Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo".

W wydarzeniu wzięli udział następujący prelegenci oraz paneliści:

 • prof. Joanna Hołub-Iwan - ekonomistka, doktor habilitowana w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego i procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.
 • Rafał Szefler - dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, członek Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od stycznia 2018 roku jest członkiem grupy opracowującej nowe wskaźniki do standardu FSC.
 • prof. Erkki Verkasalo - profesor i kierownik programu badawczego Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych. Przez ponad 30 lat pracował w Fińskim Instytucie Badawczym Leśnictwa. Jest autorem ponad 500 publikacji i artykułów naukowych. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących drewna w roli eksperta.
 • Dr inż. Tomasz Wiktorski - ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Właściciel B+R Studio zajmującego się doradztwem i analizą rynku meblarskiego, a także opracowywanie i wdrażaniem usług dla branży drzewnej i meblarskiej
 • Dr Jarosław Osiadacz - specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności technologii). Jest teoretykiem i praktykiem innowacji.
 • Dr Małgorzata Wnorowska - politolog, redaktorka naczelna gazety "Przemysł Drzewny. Research & Development. Koordynatorka projektu w Forum Holzbau Polska oraz koordynatorka biura Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu.
 • Dr inż. Agnieszka Sznyk - ekspertka w dziedzinie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego rozwoju (INNOWO), think tanku działającego w zakresie opracowywania i wdrażania zmian systemowych na rzecz zrównoważonego postępu społeczno-gospodarczego. Jest członkiem grupy koordynacyjnej European Circular Economy Stakeholder Platform ECESP.
 • Dr Katarzyna Kołacz - prowadzi badania naukowe związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami innowacji, klastrów i powiązań kooperacyjnych. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, opracowań, ekspertyz, analiz w tym z oceną innowacji oraz własności intelektualnej.
Dr inż. Tomasz Wiktorski
Dr inż. Tomasz Wiktorski

Podczas panelu dyskusyjnego głos przedsiębiorców z regionu reprezentowali:

 • Agnieszka Adamek-Zemke - od 12 lat prowadzi rodzinną firmę STOLZEN zajmującą się od 1994 roku produkcją wysokiej jakości komponentów meblowych, od niedawna założycielka marki AZURE oferującej ekskluzywne meble na wymiar. Prezeska Elbląskiego Klastra Meblowego, zrzeszającego 16 firm z branży meblarskiej regionu warmińsko-mazurskiego.
 • Adam Stadnik - założyciel i właściciel firmy Divadlo działającej od 2009 roku, która oprócz działalności stricte stolarskiej, stara się być niezmiennie w awangardzie trendów. Divadlo działa w segmencie wyrobów z odzyskanego drewna - jako jedna z pierwszych firm w Polsce. Idee marki Divadlo od początku kładą nacisk na edukację, zrównoważony rozwój oraz cyrkularność produktów. Pozwala to być swego rodzaju platformą pomiędzy tradycyjnym stolarstwem, nowoczesnym projektowaniem a dzisiejszymi, zupełnie nowymi wyzwaniami.
 • Małgorzata Adamus - pomysłodawczyni, współzałożycielka oraz prezeska Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur. Na co dzień design manager, projektantka usług, badaczka zachowań klientów, ekspertka strategiczna.  Prowadzi oraz nadzoruje procesy wdrażania innowacji w firmach, organizacjach począwszy od opracowania strategii, a skończywszy na ich wdrażaniu.
Pan Damian Opalach - Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w konferencji i już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy WaMa Smart Lab "Drewno i Meblarstwo".

Chcesz zostać Liderem Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo? Kliknij tutaj!

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji oraz galerii zdjęć, które znajdą Państwo poniżej.