Podczas pierwszego spotkania, rozpoczynającego serię wydarzeń poświęconych Funduszom Europejskim, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami o Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W spotkaniu wzięła udział Pani Katarzyna Wasielewska - przedstawicielka Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu, która przedstawiła uczestnikom usługi oferowane przez Punkt. W czasie wydarzenia uczestnicy otrzymali dużą dawkę wartościowych informacji dotyczących Programu FENG i projektów, w których mogą brać udział.

Drugie spotkanie odbyło się 7 września 2023 roku, a tematem przewodnim był Program Horyzont Europa, który uczestnikom przybliżyła Pani Adrianna Pawlik z Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont Europa. 

Trzecie spotkanie miało miejsce  21 września 2023 również za pośrednictwem platformy MS Teams. Tym razem razem rozmawialiśmy o Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim zgromadzonym!


Chcesz zostać Liderem Inteligentnej Specjalizacji? Kliknij tutaj!