Serdecznie  zapraszamy do udziału w 

Konferencji Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i Meblarstwo", pt.

Silna Inteligentna Specjalizacja „Drewno i Meblarstwo” Potrzeba zmian czy kontynuacji?

15 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00

w hotelu Przystań ul. Żeglarska 4 w Olsztynie

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Drewno i Meblarstwo”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Drewno i Meblarstwo, a więc: przetwórstwo i sprzedaż drewna, produkcja mebli, sprzedaż produktów drewno-meblarskich, usługi projektowe, naprawa i konserwacja, produkcja wyrobów stolarskich oraz związane z nimi nauka i otocznie biznesowe.

Czy branży meblarskiej grozi zapaść? Przemysł drzewny i meblarski stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim, jednak rosnące ceny surowców czy problemy z ich dostępnością, a także wysoka inflacja i niepewność wynikająca z agresji na Ukrainę stawiają pod znakiem zapytania przyszłość przedsiębiorców, rysując ogromną skalę wyzwań. Dlatego tak ważne jest, by w kolejny rok wejść z większą świadomością na temat potencjalnych szans i zagrożeń oraz trendów, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw w 2023.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy kreatywne inicjatywy studentów oraz doktorantów z województwa. Przedstawimy doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Drewno i Meblarstwo”.  

Wydarzenie zakończy się obiadem i networkingiem, który będzie okazją do bezpośrednich rozmów z prelegentami i do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby potwierdzić udział należy wypełnić formularz rejestracyjny zlokalizowany u dołu strony.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!

Agenda konferencji:

10:00-10:15

Przywitanie gości i otwarcie Konferencji

Miron Sycz

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:15-10:30

Idea i cele projektu WAMA SMART LAB „Drewno i Meblarstwo”

Dorota Kopeć

Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:30-10:40

Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i Meblarstwo” – prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką)

Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan

Profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

10:40-11:00

Przemysł drzewny w Polsce – szanse i kierunki rozwoju

Rafał Szefler

Dyrektor Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

11:00-11:30

Rozwój i innowacje branż drzewnych i przedsiębiorstw (szczególnie z sektora średnich i małych przedsiębiorstw) na podstawie doświadczeń związanych z udziałem w projektach Horyzont 2020: WoodCircus, BASAJAUN i inne. (Development and innovations to wood-based industries and enterprise communities (especially in SME sector). Based on activities in Horizon 2020 projects WoodCircus, BASAJAUN and related PPI-network collaboration) – prelekcja on-line z możliwością zadawania pytań

Prof. Erkki Verkasalo

Natural Resources Institue Finland

11:30-11:45

Innowacje Polskiej branży meblarskiej

Dr inż. Tomasz Wiktorski

B+R Studio Tomasz Wiktorski

11:45-12:05

Przerwa kawowa

12:05-12:20

Trendy i technologie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego na świecie – analizy sektora na potrzeby Business Technology Roadmap

Dr Jarosław Osiadacz

Prezes Innova Consulting

12:20-12:40

Przemysł drzewny i meblarski w zielonej gospodarce. Wyzwania ekologiczne.    

Dr Małgorzata Wnorowska

Redaktorka naczelna „Przemysł Drzewny Research & Development”

12:40-12:55

Środowiskowe aspekty ekoprojektowania

Dr inż. Agnieszka Sznyk

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO)

12:55-13:10

Klaster jako element infrastruktury wsparcia innowacyjności – perspektywy koopetycji i kooperencji jako nowej formy współpracy w przemyśle drzewnym i meblarskim w województwie warmińsko-mazurskim

Dr Katarzyna Kołacz 

Sieć Badawcza Łukasiewicz

13:10-13:30

Przerwa kawowa

13:30-14:00

Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Drewno i Meblarstwo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Gabriela Zenkner-Kłujszo

Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Damian Opalach

Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14:00-14:45

Panel dyskusyjny: Jak utrzymać konkurencyjność regionalnej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych w najbliższej dekadzie? Szanse i zagrożenia

Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan

Paneliści: Dr inż. Agnieszka Sznyk, Dr Jarosław Osiadacz, Rafał Szefler, Dr Małgorzata Wnorowska, Dr inż. Tomasz Wiktorski, Agnieszka Adamek-Zemke, Adam Stadnik, Małgorzata Adamus

14:45-15:05

Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w obszarach Inteligentnej Specjalizacji "Drewno i meblarstwo”

Od 15:05

Obiad oraz networking


Prelegenci:

prof. Joanna Hołub-Iwan - ekonomistka, doktor habilitowana w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego i procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.

 

Rafał Szefler - dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, członek Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od stycznia 2018 roku jest członkiem grupy opracowującej nowe wskaźniki do standardu FSC.

prof. Erkki Verkasalo - profesor i kierownik programu badawczego Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych. Przez ponad 30 lat pracował w Fińskim Instytucie Badawczym Leśnictwa. Jest autorem ponad 500 publikacji i artykułów naukowych. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących drewna w roli eksperta.

Dr inż. Tomasz Wiktorski - ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Właściciel B+R Studio zajmującego się doradztwem i analizą rynku meblarskiego, a także opracowywanie i wdrażaniem usług dla branży drzewnej i meblarskiej. 

Dr Jarosław Osiadacz - specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności technologii). Jest teoretykiem i praktykiem innowacji.

Dr Małgorzata Wnorowska - politolog, redaktorka naczelna gazety "Przemysł Drzewny. Research & Development. Koordynatorka projektu w Forum Holzbau Polska oraz koordynatorka biura Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu.

Dr inż. Agnieszka Sznyk - ekspertka w dziedzinie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego rozwoju (INNOWO), think tanku działającego w zakresie opracowywania i wdrażania zmian systemowych na rzecz zrównoważonego postępu społeczno-gospodarczego. Jest członkiem grupy koordynacyjnej European Circular Economy Stakeholder Platform ECESP.

Dr Katarzyna Kołacz - prowadzi badania naukowe związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami innowacji, klastrów i powiązań kooperacyjnych. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, opracowań, ekspertyz, analiz w tym z oceną innowacji oraz własności intelektualnej.

Podczas panelu dyskusyjnego głos przedsiębiorców z regionu będą reprezentować:

Agnieszka Adamek-Zemke - od 12 lat prowadzi rodzinną firmę STOLZEN zajmującą się od 1994 roku produkcją wysokiej jakości komponentów meblowych, od niedawna założycielka marki AZURE oferującej ekskluzywne meble na wymiar. Prezeska Elbląskiego Klastra Meblowego, zrzeszającego 16 firm z branży meblarskiej regionu warmińsko-mazurskiego.

Adam Stadnik - założyciel i właściciel firmy Divadlo działającej od 2009 roku, która oprócz działalności stricte stolarskiej, stara się być niezmiennie w awangardzie trendów. Divadlo działa w segmencie wyrobów z odzyskanego drewna - jako jedna z pierwszych firm w Polsce. Idee marki Divadlo od początku kładą nacisk na edukację, zrównoważony rozwój oraz cyrkularność produktów. Pozwala to być swego rodzaju platformą pomiędzy tradycyjnym stolarstwem, nowoczesnym projektowaniem a dzisiejszymi, zupełnie nowymi wyzwaniami.

Małgorzata Adamus - pomysłodawczyni, współzałożycielka oraz prezeska Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur. Na co dzień design manager, projektantka usług, badaczka zachowań klientów, ekspertka strategiczna.  Prowadzi oraz nadzoruje procesy wdrażania innowacji w firmach, organizacjach począwszy od opracowania strategii, a skończywszy na ich wdrażaniu.W trakcie trwania konferencji zapewniamy całodzienny serwis kawowy i dwudaniowy obiad w postaci stołu szwedzkiego.