Rejestracja Lidera: Przedsiębiorca

Dane podmiotu

Dane osoby reprezentującej podmiot
Dane osoby kontaktowej
Dane uzupełniające

1. Czy podmiot działa w sektorze wpisującym się w IS DREWNO I MEBLARSTWO?

2. Czy podmiot zainteresowany jest zwiększeniem poziomu innowacyjności?

3. Czy podmiot funkcjonuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?